Algemene voorwaarden – Discount Energie

Algemene Voorwaarden

We houden niet van kleine lettertjes. Daarom houden we onze Algemene Voorwaarden “short & simple”.

Gedragscodes

Bijna alle energieleveranciers in Nederland werken volgens gezamenlijke gedragscodes. In de Gedragscode consument en leverancier staat wat je van ons als leverancier mag verwachten. In de Gedragscode Slimme meter staat hoe wij en andere partijen om moeten gaan met persoonsgegevens die we verkrijgen door op afstand uw slimme meter uit te lezen. Wij informeren je ook graag over naleving van de Gedragscode Slimme Meter.

Aansprakelijkheid

Dit is de website van Discount Energie (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als Discount Energie B.V.). De website van Discount Energie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch kan de informatie die op de website is vermeld onjuistheden, onvolledigheden of typefouten bevatten. Wij kunnen de juistheid, volledigheid en actualiteit van de getoonde informatie daarom niet garanderen. Evenmin kunnen wij garanderen dat de website foutloos functioneert. Aan de gegevens zoals weergegeven op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van deze website. Deze website bevat links naar websites van derden en Discount Energie is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Copyright

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Discount Energie dan wel haar licentiegevers. Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Discount Energie worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik. Vandebron behoudt zich het recht voor om deze bepalingen op ieder moment te wijzigen.

Documenten

Aansluit- en Transportovereenkomst Netbeheerders
Algemene Voorwaarden Energielevering
Algemene Voorwaarden Laadpas en Laadpaal
Algemene Voorwaarden Netbeheerders
Algemene Voorwaarden Slim Laden App
Herroepingsformulier
Kwaliteitscriteria
Leveringsvoorwaarden één of drie jaar vast
Leveringsvoorwaarden Variabel
Modelcontractvoorwaarden

Inloggen klant